En bolighandels forløb

Herunder har vi ganske kort beskrevet, hvordan en bolighandel forløber. Det kan virke forvirrende med alle de faser, detaljer og dokumenter, der skal tages højde for, når der handles bolig. Selv hvis du har prøvet det før, kan det være godt lige at se en oversigt over en typisk bolighandel.

 • 1. Du har den bolig på hånden, som du gerne vil købe.
 • 2. Sælgers ejendomsmægler udarbejder et forslag til en købsaftale, som både din boligadvokat, din bank og du selv modtager.
 • 3. I forslaget indsætter din boligadvokat et advokatforbehold. Så kan du komme ud af handlen efter du har skrevet under, hvis din boligadvokat ikke kan godkende købsaftalen.
 • 4. Købsaftalen underskrives af sælger og køber.
 • 5. Din boligadvokat læser alle dokumenter igennem her iblandt købsaftalen. Mangler der dokumenter, sørger din boligadvokat for, at de bliver tilvejebragt.
 • 6. Sideløbende kan du få en håndværker eller en sagkyndig til at gennemgå boligen og sige god for tilstandsrapporten.
 • 7. Når din boligadvokat har sagt god for alle bolighandlens dokumenter, rapporter og juridiske aspekter, og du har godkendt boligens tilstand, udarbejder advokaten godkendelsesskrivelsen. Den sendes til sælgers ejendomsmægler. Hvis der er forbehold og eventuelle rettelser til aftalen, er det noteret heri. Det samme gælder et eventuelt forbehold i forhold til bankens endelige lånegodkendelse.
 • 8. Hvis din låneaftale ikke er på plads med banken, skal det ske nu.
 • 9. Når købsaftalen kan godkendes af begge parter, er den ligeledes bindende for begge parter.
 • 10. Ejendomsmægleren får nu tilsendt udbetalingen på boligen og en lånegaranti sendes fra købers bank til sælgers.
 • 11. Din boligadvokat skriver skødet og får det tinglyst efter, at du og sælger har underskrevet det.
 • 12. Når tinglysningen er i orden og sælgers lån er indfriet, føres købesummen over til sælger.
 • 13. For at din boligadvokat eller sælgers ejendomsmægler kan udarbejde en refusionsopgørelse, skal forbrugsmålerne i boligen aflæses. Det sker på overtagelsesdatoen og det er dig i fællesskab med enten sælger eller dennes ejendomsmægler, der aflæser målerne. Samtidigt skal du se efter, at de hårde hvidevarer fungerer og at ejendommen ellers er som forventet.