Opret testamente ved boligkøb

Når man køber en bolig i fællesskab, bliver man afhængige af hinanden rent økonomisk. Det betyder også, at man skylder hinanden at gennemtænke, hvad der sker, hvis den ene går bort. Hvis man er gift er ægtefællen i hovedreglen godt sikret rent arvemæssigt. Er man ikke gift er ens partner ikke sikret. Ifølge arvereglerne arver man nemlig ingenting fra sin partner, hvis man lever papirløst sammen. Derfor kan det betyde alvorlige økonomiske problemer oveni en stor sorg for den efterlevende ugifte partner. Det er der dog råd for, da man kan oprette et testamente, der sikrer ugifte par næsten ligeså godt, som hvis de var gift.

Ugifte par arver ikke hinanden – uden testamente

Ifølge arveloven er det udelukkende ægtefæller og familie i lige linje, der arver, hvis der ikke er oprettet et testamente. Det vil sige, at man som ugift par, selvom man har været samboende i mange år og måske har børn sammen, ikke arver sin partner, når denne dør. Halvdelen af det fælles hus er således en del af arven og det kan blive en virkelig problematisk situation for den efterlevende partner. Det er derfor vigtigt at tage sine forholdsregler og sikre hinanden via et testamente.

Få et samlevertestamente

Det testamente, der vil sikre et ugift par næsten som, hvis de var gift, hedder et udvidet samlevertestamente. Det kan man få oprettet, hvis man har delt bopæl i mindst to år, før den ene går bort. Eller hvis man har, har haft eller venter et barn sammen. I et udvidet samlevertestamente kan man bestemme, at så meget af arven som muligt skal tilfalde den efterlevende partner. Hvis den afdøde ikke har børn, får den efterlevende hele arven. Er der børn kan den efterlevende partner får 7/8 af arven. Det betyder at den efterlevende partner er godt sikret økonomisk.

Hvis man er gift

Selvom man er gift, er der tilfælde, hvor det er nødvendigt at sikre hinanden ekstra via et testamente. Det kan eksempelvis være, hvis ægtefællerne har særbørn. Det er altid en god ide at få tjekket, hvordan man er sikret, når man køber hus sammen uanset, om man er gift eller ugift.